Korzystając z naszego wieloletniego doświadczenia i szerokiej gamy produktów zapraszamy Państwa do współpracy.

Dla stałych odbiorców oferujemy korzystne rabaty i terminy płatności.

O Nas

Historia

Firma Air Solutions International powstała w 2005 roku bazując na prawie 20-letnim doświadczeniu w branży sprężonego powietrza oraz innych gazów i próżni. Naszą firmę cechuje 100% polski kapitał. Priorytetem jest jakość i to ona jest wyznacznikiem wszytkich oferowanych przez nas produktów. W tej kwestii nie uznajemy żadnych kompromisów.

Współpraca

Nasza grupa współpracuje z producentami części (do sprężarek śrubowych i pomp próżniowych) z całej Europy, co daje nam możliwość oferowania ich w konkurencyjnych cenach i o najwyższej jakości.

o firmie

Oferta

filtry i czesci do sprezarek

Oferowane produkty opierają się na międzynarodowych standardach OEM (Original Equipment Manufacture) i OEQ (Original Equipment eQuivalent) – części produkowane przez podwykonawców producentów sprężarek, często od części OEM (Original Equipment) różniące się tylko opakowaniem.

 • separatory
 • filtry powietrza
 • filtry oleju
 • wkłady filtrów sprężonego powietrza (sieciowe)
 • wkłady do separatorów kondensatu woda-olej (wkłady z węglem aktywowanym)
 • kompletne filtry sprężonego powietrza
 • akcesoria do filtrów:
  • elektroniczne spusty kondensatu
  • manometry
  • wskaźniki zaniczyszczenia
 • łopatki do pomp prózniowych
 • sprężarki śrubowe oraz sprężarki tłokowe
 • Zestawy VMC:
  • zestawy naprawcze zaworów termostatu
  • zestawy naprawcze zaworów ssących
  • zestawy naprawcze zaworów minimalnego ciśnienia
  • zestawy naprawcze bloku zespolonego

Produkty

filtry do sprezarek kompresorow

Separatory oleju

Separator oleju to najdroższy element eksploatacyjny sprężarki.

Rozróżnia się dwa typy separatorów tzn. puszkowe - montowane na zewnątrz zbiornika olejowego i koszowe (lub świecowe) - montowane wewnątrz zbiornika.

Separator oddziela kropelki oleju od sprężonego powietrza. Jego skuteczność wpływa na uzyskaną jakość sprężonego powietrza oraz koszty energii elektrycznej potrzebnej do jego wytworzenia.

Długotrwała eksploatacja separatora ponad określone normy może doprowadzić do jego rozerwania i nieodwracalnego uszkodzenia sprężarki.

filtry powietrza oleju separatory do sprezarek kompresorow

Filtry oleju

Znaczenie czystego oleju w sprężarce nie podlega dyskusji. Aby osiągnąć ten efekt w układach sprężarek stosowane są filtry oleju. Muszą one usuwać z oleju wszystkie cząstki i inne związki o wymiarach większych od minimalnej wartości luzu w obszarach tarcia.

Regularna wymiana oleju i filtrów olejowych to gwarancja długotrwałej żywotności sprężarki.

filtry powietrza do sprezarek kompresorow

Filtry powietrza

Wkład filtra powietrza to zasadniczy element chroniący sprężarkę. W 1m3 powietrza atmosferycznego znajduje się średnio około 140 milionów cząstek zanieczyszczeń.

W przypadku niesprawnego lub zużytego wkładu filtra powietrzadostające się do układu kurz, kwarce i inne zanieczyszczenia stałe, które mogą spowodować poważne lub trwałe uszkodzenie sprężarki.

Sprawny i czysty wkład filtra powietrza gwarantuje skuteczną filtrację, redukuje szum wlotu powietrza i wydłuża żywotność sprężarki.

separatory do sprezarek kompresorow

Wkłady filtrów sieciowych

W instalacjach pneumatycznych wyróżnia się trzy główne źródła zanieczyszczeń. Pierwsze pochodzi z zasysanego przez sprężarkę powietrza atmosferycznego (pyły, grzyby, bakterie itd.), drugie natomiast pochodzi ze sprężarek (opary oleju, pył powstający ze ścierania się pracujących elementów), a trzecie z rurociągów (rdza oraz pyły i cząstki powstałe po montażu lub remontach instalacji).

Wszystkie wyżej wymienione zanieczyszczenia w połączeniu z parą wodną tworzą mieszaninę o właściwościach ściernych i agresywnych.

Zadaniem filtrów sieciowych, a w zasadzie ich wkładów jest redukcja tych zanieczyszczeń w sprężonym powietrzu do wymaganego poziomu przy danej technologii produkcji.

Standardy zanieczyszczeń określa norma ISO 8573.1.

filtry do sprezarek kompresorow

Wkłady z węglem aktywowanym

Wkłady z węglem aktywowanym do separatorów kondensatu woda/olej.

W swojej ofercie posiadamy wkłady z węglem aktywowanym do najpopularniejszych stosowanych separatorów kondensatu woda/olej.

Kontakt

Air Solutions International ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las

(61) 823 50 40
(61) 823 50 49

Air Solutions International
ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las


http://airsolutions.pl